Odoo CMS - a big picture

De Domintell domotica installaties zijn eenvoudig te gebruiken, moduleerbaar en gemakkelijk te configureren.

Maar wat zijn de belangrijkste kenmerken van de Domintell technologie ?
                     

Domintell is een BUS systeem: een robuust industrieel communicatie systeem. Het is bevoorbeeld in duizende fabrieken en luchthavens over de wereld gebruikt. Alle beheersmechanismen zijn onderling verbonden met één enkele kabel: bekabeling is dan aanzienlijk vereenvoudigd in vergelijking met een traditioneel elektrische installatie. Alle stroombekabelingen komen terug in de zekeringskast(en). The BUS is een RS485, wereldwijd gestandaardiseerd onder de naam EIA485 (EIA = Electrical Industry Association) en sinds 2011 onder de naam TIA485 (TIA = Telecommunication Industry Association). Deze BUS wordt door de TIA gehandhaafd en nieuwe meer efficiënte componenten worden regelmatig gelanceerd door de grote producenten van semiconductors zoals Texas Instruments of Analog Devices. Na validatie worden deze componenten in onze productie gebruikt. 
 

Domintell is een evolutief systeem: dit wil zeggen dat nieuwe uitbreidingen steeds met bestaande installaties kunnen gecombineerd worden. Het is eveneens een volledig geïntegreerd systeem, namelijk dat alle inputs mogelijkerwijze alle outputs kunnen controleren. Bij Domintell, bijvoorbeeld, zijn er geen specifieke (en verplichte !) schakelaars voor het beheer van luiken of audio systemen. Eenzelfde schakelaar kan vandaag een luik beheren, morgen een licht en overmorgen de garagedeur! Domintell integreert een astronomische klok dat de tijden van zonsopgang en -ondergang kent, en dus hoe hierop te reageren.
                 

Domintell is een echt open systeem: RS232, USB en Ethernet interfaces zijn beschikbaar voor derde ontwikkelaars met alle nodige documentatie voor de ontwikkeling van beheerapplicaties.

Uiteindelijk, Domintell is configureerbaar door de gebruiker, indien hij het wenst. De configuratie software is gratis toegankelijk. De meest complexe scripts zijn mogelijk and het gebruik is even gemakkelijk als een 'drag and drop'.